حمل بار درون شهری

ارائه کلیه خدمات حمل و نقل شامل:

بسته بندی

 بارگیری، بارچینی و تخلیه بار تخصصی لوازم لوکس حساس و سنگین منزل، ادارات و شرکت ها.

جابجایی جهزیه عروس

حمل بار بیرون شهری


- کل شهرستان های ایران. شمال - جنوب - غرب - شرق با بیمه و بارنامه رایگان ۱۰۰٪ تضمینی و مشاوره رایگان
 حمل بار با مشاوره رایگان و .... کارشناسان به کیش و قشم با بیمه و بارنامه رایگان

به صورت شبانه روزی حتی در ایام تعطیلات

 

02188796524

02122879813